top of page
[Bedra] Dây đồng Boline F Plus

[Bedra] Dây đồng Boline F Plus

 • Dây đồng Boline F Plus thuộc thương hiệu Bedra Đức.
 • Thành phần chính: CnZn36.
 • Độ giãn dây: 800MPa.
 • Quy cách chuẩn: 5kg/cuộn.
  • Cấu tạo lõi: CuZn36 có phủ đặc biệt.
  • Độ bền kéo (Tensile strength): 800 MPa / 116,000 PSI.
  • Độ giãn dài (Elongation): 1%.
  • Màu dây: Màu Vàng Xám. 
bottom of page