top of page
[Bedra] Dây đồng Boline H Plus

[Bedra] Dây đồng Boline H Plus

 • Dây đồng Boline H Plus thuộc thương hiệu Bedra Đức.
 • Thành phần chính: CnZn40.
 • Độ giãn dây: 1000MPa.
 • Quy cách chuẩn: 5kg/cuộn.
  • Cấu tạo lõi: CuZn40 có phủ đặc biệt.
  • Độ bền kéo (Tensile strength): 900 MPa / 130,000 PSI.
  • Độ giãn dài (Elongation): 1%.
  • Màu dây: Màu Vàng Xám.
bottom of page