[Bessey] Dụng cụ trợ lực sử dụng 1 tay - <3,500 N

[Bessey] Dụng cụ trợ lực sử dụng 1 tay - <3,500 N