[Bessey] Kéo cắt tôn - Mũi đa hướng

[Bessey] Kéo cắt tôn - Mũi đa hướng