Con đội thuỷ lực

Con đội thuỷ lực

  • Con đội thuỷ lực (Hydraulic Heavy Duty Bottle).
  • Sản xuất tại Hàng Châu (Trung Quốc).