top of page
Dây cắt CNC Molypden Nam Cương - 0.18mm

Dây cắt CNC Molypden Nam Cương - 0.18mm

Dây cắt sắt Nam Cương 

Kích thước: 0.18mm 

Chiều dài: 2000m/cuộn

Trọng lượng: 519g/cuộn