top of page
[Eight] TX - Lục giác đầu Bông

[Eight] TX - Lục giác đầu Bông

Mã sản phẩm: TX.

Lục giác đầu Bông.

Chi tiết sản phẩm:

  • Mạ Crom cứng.
  • Kích thước: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55.

Sản xuất tại Nhật.

bottom of page