[Eight] No.6x4.0mm - Tua Vít Lục Giác

[Eight] No.6x4.0mm - Tua Vít Lục Giác

Mã sản phẩm: No.006-4.

Tua vít lục giác 4.0mm.

Chi tiết sản phẩm: 

  • Lưỡi mạ photpho đen.
  • Đường kính lục giác: 4.0mm
  • L1: 100mm
  • L2: 94mm
  • Đường kính đuôi: 20.0mm 

Sản xuất tại Nhật.