top of page
[EIGHT] TLS-13ZD | Lục giác đầu bi dài (hệ INCH)

[EIGHT] TLS-13ZD | Lục giác đầu bi dài (hệ INCH)

Mã hàng: TLS-13ZD | TLS-8ZD | TLS-9ZD

Bộ lục giác đầu bi dài  (hệ INCH)

Hãng: EIGHT

Xuất xứ: Nhật