[HANSONG] A-PRO | 2ARE

[HANSONG] A-PRO | 2ARE

Mũi phay 2me cổ dài Hợp kim 

Vật liệu: Hợp kim phủ TiAlN 

Cho <50HRC

Phay Hợp kim thông dụng, chạy đa vật liệu, hiệu quả kinh tế cao

Catalogue