[HANSONG] R-PRO | 6RCR

[HANSONG] R-PRO | 6RCR

Mũi phay 6me 45 độ R0.5 Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com