[HANSONG] R-PRO | 6RCR

[HANSONG] R-PRO | 6RCR

Mũi phay 6me 45 độ R0.5 Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue