[Hongda] Dao tiện dẹp HSS

[Hongda] Dao tiện dẹp HSS

Dao tiện dẹp Hongda 

Vật liệu: Thép gió HSS 
Dung sai: +-0.05mm 

Sản xuất tại Trung Quốc

Catalogue 

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com