[Hongda] Dao tiện tròn HSS

[Hongda] Dao tiện tròn HSS

Dao tiện tròn Hongda 

Vật liệu: Thép gió HSS 
Dung sai: +-0.05mm 

Sản xuất tại Trung Quốc