[Hongda] Dao tiện vuông HSS

[Hongda] Dao tiện vuông HSS

Dao tiện vuông Hongda 

Vật liệu: Thép gió HSS 
Dung sai: +-0.05mm 

Sản xuất tại Trung Quốc

Catalogue