top of page
[HT] Chống tâm xoay hạng Nặng - chính xác cao

[HT] Chống tâm xoay hạng Nặng - chính xác cao

Chống tâm xoay chịu tải trọng nặng, độ chính xác cao

<Precision Heavy-duty Live Center>

Hãng: JIEHE

Sản xuất tại Trung Quốc