[IWASAW] Đĩa cắt khô cho Nhôm (Aluminum)

[IWASAW] Đĩa cắt khô cho Nhôm (Aluminum)

Đĩa cắt khô cho Nhôm (Aluminum).

*Áp dụng trên máy cưa đĩa có chế độ RPM thấp. KHÔNG áp dụng trên máy mài.

Sản xuất tại Nhật.

 • Đường kính

  (mm)

  Răng

  (Teeth)

  Lỗ Cốt

  (Arbor)

  Rãnh Cắt

  (Kerf.)

  Kiểu Cắt

  (Grind)

  110 40 20 1.6 ATB
  160 50 20 2.0 ATB
  180 54 20 2.0 ATB/TCG
  184 48 5/8"Diamond 2.0 ATB
  216 100 25.4 2.2 ATB
  230 100 25.4 2.4 TCG
  254 80,100,120 25.4 2.4 ATB
  305 100,120 25.4 2.8 ATB
  305 120 25.4 3.0 TCG
  355 100,120 25.4 2.8 ATB