[IWASAW] Đĩa cắt khô cho Thép/Sắt

[IWASAW] Đĩa cắt khô cho Thép/Sắt

Đĩa cắt khô cho Thép/Sắt (Dry Cut Blade for Steel).

*Áp dụng trên máy cưa đĩa có chế độ RPM thấp. KHÔNG áp dụng trên máy mài.

Sản xuất tại Nhật.

 • Đường kính

  (mm)

  Răng

  (Teeth)

  Lỗ Cốt

  (Kerf.)

  Rãnh cắt

  (Arbor)

  Kiểu cắt

  (Grind)

  305 60 2.2 25.4 TCG 
  355 66 2.4 25.4 TCG
  355 72 2.4 25.4 TCG
  355 72 2.2 25.4 MTCG
  355 80 2.4 25.4 TCG
  180 36 2.0 20 MTCG
  180 38 2.0 20 TCG
  230 48 2.0 25.4 TCG

  *Tham khảo thêm Catalogue tại đây.