[IWASAW] Đĩa cắt tấm ximăng TCT (Fiber Cement)

[IWASAW] Đĩa cắt tấm ximăng TCT (Fiber Cement)

Đĩa cắt tấm ximăng Fiber Cement TCT.

*Được chế tạo từ vật liệu TCT (Tungsten Carbide Tipped)*

*Áp dụng trên máy cưa đĩa có chế độ RPM thấp. KHÔNG áp dụng trên máy mài.

Sản xuất tại Nhật.

 • Đường kính

  (mm)

  Răng

  (Teeth)

  Lỗ Cốt

  (Arbor)

  Rãnh Cắt

  (Kerf.)

  Kiểu Cắt

  (Grind)

  180 32 25.4 1.8 ATB
  180 36 25.4 1.8 ATB
  184 6 5/8"Diamond 1.8 ATB
  184 6 20 1.8 ATB
  254 8 5/8" 2.4 ATB
  305 8 25.4 2.6 ATB