top of page
[JIEHE] Bộ chống tâm xoay gắn mảnh

[JIEHE] Bộ chống tâm xoay gắn mảnh

Bộ chống tâm xoay gắn mảnh, với nhiều mũi chống tâm khác nhau

<Live Center with Interchangeable inserts>

Hãng: JIEHE

Sản xuất tại Trung Quốc