top of page
[JIN YING PAI] Mũi mài Hợp kim dạng A

[JIN YING PAI] Mũi mài Hợp kim dạng A

- Mũi mài Hợp kim đầu trụ form A

- Gồm 2 hình dạng chính là A và AEX

- Quy cách:
AEX 0313 M03

AEX 0413 M04

AEX 0616 M06

AEX 0820 M06

AEX 1020 M06

AEX 1225 M06

AEX 1425 M06

AEX 1625 M06

- Sản xuất tại Trung Quốc

bottom of page