top of page
[JIN YING PAI] Mũi mài Hợp kim dạng D

[JIN YING PAI] Mũi mài Hợp kim dạng D

- Mũi doa Hợp kim dạng cầu 

- Gồm 2 dạng me là D và DX

- Quy cách:

DX 0303 M03

DX 0403 M04

DX 0605 M06

DX 0807 M06

DX 1009 M06

DX 1210 M06

DX 1412 M06

DX 1614 M06

- Sản xuất tại Trung Quốc

bottom of page