top of page
[Nachi] Barmec - Cưa cuộn Nachi

[Nachi] Barmec - Cưa cuộn Nachi

Mã sản phẩm: BA.

Lưỡi cưa cuộn Barmec Nachi.

Kích thước: Width x Thickness x TPI (Rộng x Dày x Bước răng)

  • 5x0.65x10 
  • 5x0.65x14
  • 6x0.65x14
  • 8x0.65x10

Sản xuất tại Nhật.

 

bottom of page