[Nachi] Cưa cuộn Bi-Metal | Thép Khuôn Mẫu

[Nachi] Cưa cuộn Bi-Metal | Thép Khuôn Mẫu

Lưỡi cưa cuộn Nachi BI-METAL PM 

Đặc chuyên cho Thép Làm Khuôn SUS, SKS, SKD, NAK,...

Sản xuất tại Nhật

Catalogue