top of page
[Nachi] Khoan bộ 1mm-10mm (19 pcs)

[Nachi] Khoan bộ 1mm-10mm (19 pcs)

SKU: 0011
  • Mũi khoan chuôi thẳng (Bộ 19 cây) HSS. 
  • Sản xuất tại Singapore. 
  • Đường kính từ 1.0mm đến 10.0mm (bước đường kính 0.5mm).

    Bộ 19 cây. 

bottom of page