top of page
[Nachi] Khoan bộ 1mm-13mm (25 pcs)

[Nachi] Khoan bộ 1mm-13mm (25 pcs)

SKU: 0012
  • Mũi khoan chuôi thẳng (bộ 25 cây) HSS.
  • Sản xuất tại Singapore.
    • Đường kính 1.0mm đến 13.0mm (bước đường kính 0.5mm).
    • Bộ 25 cây.
bottom of page