[NACHI] L6602 - Mũi khoan chuôi Col HSS-Cobalt chuyên SUS

[NACHI] L6602 - Mũi khoan chuôi Col HSS-Cobalt chuyên SUS

Mũi khoan HSS-CO chuôi Col chuyên SUS
Mã hàng: L6602 - COTD
Vật liệu: HSS-CO + HOMO
Xuất xứ: Nhật 
CATALOGUE