top of page
[NACHI] SGPO L7950 - Mũi taro thẳng HSS-FAX + TICN

[NACHI] SGPO L7950 - Mũi taro thẳng HSS-FAX + TICN

Mũi taro thẳng HSS-FAX + TICN chạy đa vật liệu 

Mã hàng: L7950 - SGPO

Vật liệu: HSS-FAX + TICN

Sản xuất tại Nhật

CATALOGUE