[NACHI] L7950 - Mũi taro HSS-FAX + TICN đa vật liệu | Thẳng

[NACHI] L7950 - Mũi taro HSS-FAX + TICN đa vật liệu | Thẳng

Mũi taro thẳng HSS-FAX + TICN chạy đa vật liệu 

Mã hàng: L7950 - SGPO

Vật liệu: HSS-FAX + TICN

Sản xuất tại Nhật

CATALOGUE