[Nachi] L120 - Taro nén HSS-E loại dài

[Nachi] L120 - Taro nén HSS-E loại dài

 • Mã sản phẩm: TFST - L120 (*Có thể thay thế với L6954).
 • Taro nén HSS-E loại dài.
 • Sản xuất tại Nhật.
  • Vật liệu: Thép gió HSS-E có chứa 5% - 8% Cobalt, không phủ.
  • *Có thể thay thế với Nachi L6974.
  • Dòng Nachi L120 có thể sử dụng trong khi Taro nén L6954 không đáp ứng được chiều dài của lỗ tapping.
  • Với hình dạng cấu tạo là Taro nén, L120 không tạo phoi đặc biệt thích hợp cho thép có độ cứng 20 HRC và thấp hơn như thép thông thường, thép hợp kim mềm, thép kết cấu và thép không gỉ. 
  • L120 có thể áp dụng cho trên lỗ thông (through holes) và lỗ kín (blind holes).
  • Kích thước: M3.0 ~ M10.0.