top of page
[NACHI] L9428 - Mũi phay Cầu - Cổ dài Carbide

[NACHI] L9428 - Mũi phay Cầu - Cổ dài Carbide

Mũi phay Cầu - Cổ dài Hợp kim 2me 

Mã hàng: L9428 - GSBNH2

Vật liệu:  Hợp kim 

Sản xuất tại Nhật

CATALOGUE