[Nachi] L9608 - Mũi khoan Hợp kim lỗ dầu 8xD

[Nachi] L9608 - Mũi khoan Hợp kim lỗ dầu 8xD

Mũi khoan Nachi Hợp kim lỗ dầu 8xD 

Vật liệu: Hợp kim phủ AQUA 

Kích thước: 3.0mm ~ 16.0mm

Sản xuất tại Nhật

Catalogue