top of page
[OKAZAKI] SSF | Đĩa cắt rãnh vít Hợp kim

[OKAZAKI] SSF | Đĩa cắt rãnh vít Hợp kim

Đĩa cắt rãnh vít Hợp kim (screw-slotting cutter)
Mã: SSF

Đường kính: Ø20, Ø25, Ø30, Ø45

Vật liệu: Hợp kim 
Ứng dụng gia công Thép, Nhôm, Gang, Inox,.

Maker: OKAZAKI (Nhật)

bottom of page