top of page
[SAKURA] Bút sơn nét Đậm & Thanh

[SAKURA] Bút sơn nét Đậm & Thanh

Bút mực đục.

  • Màu sắc rõ ràng.
  • Độ bám dính mạnh trên hầu hết các bề mặt như kim loại, thủy tinh, gỗ, nhựa,...
  • Chiều rộng dòng: 1.0mm (nét thanh) & 2.0mm (nét trung bình).
  • Dòng màu của Nét thanh: 5 màu thông thường và 2 màu huỳnh quang.
  • Dòng màu của Nét trung bình: 7 màu thông thường, Vàng, Bạc và 2 màu huỳnh quang.
NÉT THANH - BẢNG MÀU:
NÉT TRUNG BÌNH - BẢNG MÀU
bottom of page