top of page
[SAKURA] Bút tẩy trắng

[SAKURA] Bút tẩy trắng

Loại bỏ vết vĩnh viễn.

  • Dấu vĩnh viễn trên bề mặt mịn có thể được loại bỏ.
  • Chấm hoặc keo dính có thể được loại bỏ.
  • Tô lên vết mực cần tẩy và dùng khăn/giấy chà.
  • Tùy thuộc vào các vật liệu, hàng may mặc, gỗ, chẳng hạn như bề mặt thô ráp, các dấu hiệu không thể được loại bỏ.
  • Mực dung môi hữu cơ.
bottom of page