top of page
[SAKURA] Bút vẽ Kim loại

[SAKURA] Bút vẽ Kim loại

Điểm đánh dấu đặc biệt cho bức tranh.

  • Mực Pigment có cồn (Alcohol-based pigment ink).
  • Thích hợp để đánh dấu tạm thời trên kim loại.
  • Có thể vẽ chồng lên dấu mực khác, mà không cần xóa đi dấu cũ.
  • Chiều rộng dòng: 2.0mm (nét Thanh), 3.0mm (nét Trung bình) & 10.0mm (nét Đậm).
  • Bảng màu có 8 màu.
  • Mực được bơm dành cho màu nét Trung bình và nét Đậm.
NÉT THANH - BẢNG MÀU:
NÉT TRUNG BÌNH - BẢNG MÀU
NÉT ĐẬM - BẢNG MÀU:
bottom of page