[Shanghai] Taro Thượng Hải - Bộ 02 cây

[Shanghai] Taro Thượng Hải - Bộ 02 cây

  • Taro Thượng Hải - Hand Taps.
  • Quy cách đóng gói: 02 cây/vỉ.
  • Sản xuất tại Thượng Hải (Trung Quốc).
  • Kích thước: M2 ~ M26.