[SKC] Bộ lấy ốc gãy (6 chi tiết)

[SKC] Bộ lấy ốc gãy (6 chi tiết)

Bộ lấy ốc gãy 6 chi tiết 

Sản xuất tại Nhật