top of page
[SKC] Bộ taro bàn ren 41 chi tiết (hệ Mét)

[SKC] Bộ taro bàn ren 41 chi tiết (hệ Mét)

Bộ taro bàn ren SKC 41 chi tiết (hệ Mét & ren ống BSP)

Maker: SKC (Nhật)

Bao gồm: 

- 17 bàn ren (taro ren ngoài)

- 17 taro (taro ren trong) 

- 1 tay kẹp bàn ren OD 1"

- 1 tay kẹp taro M3~M12
- 1 tay kẹp taro M6~M12
- 1 tay kẹp taro tự động 

- 1 dưỡng đo bước ren 
- 1 tua vít

bottom of page