[SKC] Tay quay bàn ren

[SKC] Tay quay bàn ren

Tay quay bàn ren 

Quy cách: OD20, OD25, OD38 

*Dùng cho taro ren ngoài 

Sản xuất tại Nhật