[Tanoi] Taro nén Mạ đen

[Tanoi] Taro nén Mạ đen

  • Mã sản phẩm: Tanoi - TFS-ST.
  • Taro Tanoi nén không phủ.
  • Sản xuất tại Nhật.