[Ultra] Lưỡi cưa BIM | Bimetal

[Ultra] Lưỡi cưa BIM | Bimetal

Lưỡi cưa Pháp Ultra BIM  

Vật liệu: Thép lưỡng kim 

Quy cách: 300MMx13x0.65x24T 

Đóng gói: 10 cây/lốc | 100 cây/hộp