[Ultra] Lưỡi cưa Major | HSS

[Ultra] Lưỡi cưa Major | HSS

Lưỡi cưa Pháp Ultra Major 

Vật liệu: Thép gió HSS 

Quy cách: 300MMx13x0.65x24T 

Đóng gói: 10 cây/lốc | 100 cây/hộp