top of page
[Ultra] Lưỡi cưa Record | HSS Molybdene

[Ultra] Lưỡi cưa Record | HSS Molybdene

Lưỡi cưa Pháp Ultra Record 

Vật liệu: Thép gió HSS kết hợp Molybdene (Molipden) 

Quy cách: 300MMx13x0.65x24T 

Đóng gói: 10 cây/lốc | 100 cây/hộp 

 

bottom of page