top of page
[Ultra] Lưỡi cưa Trilenium | Cobalt

[Ultra] Lưỡi cưa Trilenium | Cobalt

Lưỡi cưa Pháp Ultra Trilenium 

Vật liệu: Thép gió HSS kết hợp Cobalt (Côban) 

Quy cách: 300MMx13x0.65x24T 

Đóng gói: 10 cây/lốc | 100 cây/hộp 

bottom of page