top of page
[Unika] Mũi khoan Bêtông Chuôi trụ - dòng B

[Unika] Mũi khoan Bêtông Chuôi trụ - dòng B

Mã sản phẩm: B. 

Mũi khoan Bê tông (Concrete).

Kích thước: 

Sản xuất tại Nhật.

    • Kích thước