top of page
[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi gài - dạng TT

[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi gài - dạng TT

Mã sản phẩm: TT.

Mũi khoan Bê tông (concrete) chuôi gài - dành cho máy khoan búa.

Kích thước: 

Sản xuất tại Việt Nam.