top of page
[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi lục giác - Dạng BJ

[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi lục giác - Dạng BJ

Mã sản phẩm: BJ.

Mũi khoan Bê tông (concrete) chuôi lục giác - dành cho máy khoan <600W.

Kích thước: 

Sản xuất tại Việt Nam.