top of page
[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi lục giác - Dạng TJ

[UNIKA] Mũi khoan betong Chuôi lục giác - Dạng TJ

Mã sản phẩm: TJ.

Mũi khoan Bê tông (concrete) chuôi lục giác - dành cho máy khoan cầm tay.

Kích thước: 

Sản xuất tại Việt Nam.

bottom of page