[W.I.N.S] Lưỡi cưa vòng HSS

[W.I.N.S] Lưỡi cưa vòng HSS

Lưỡi cưa vòng WINS 

Vật liệu: Thép gió HSS M42 

Sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức