top of page
[W.I.N.S] Mũi Taro máy HSS-Co | Xoắn - phủ TiN

[W.I.N.S] Mũi Taro máy HSS-Co | Xoắn - phủ TiN

  • Mũi taro máy - xoắn WINS 
  • Vật liệu: Thép gió HSS phủ TiN (Titanium Nitride) 
  • Ứng dụng: Sắt, Thép <30HRC, Inox/SUS <5mm, Nhôm, Gang, Đồng,..
  • Kích thước: M3 ~ M20
bottom of page