top of page
[W.I.N.S] Mũi taro ren ống | NPT

[W.I.N.S] Mũi taro ren ống | NPT

Mũi taro ren ống nước NPT
<National Pipe Tap>

Mã: NPT
Vật liệu: Thép gió HSS

Maker: WINS

Theo chuẩn JIS Nhật Bản

Sản xuất tại Trung Quốc

Quy cách: 

  • NPT 1/2-14
  • NPT 1/4-19
  • NPT 1/8-28
  • NPT 1"-11
  • NPT 3/4-14
  • NPT 3/8-19
bottom of page